Algemeen
Voor werknemers in Nederland zorgt agressie op de werkvloer een serieuze bedreiging. De meeste werknemers worden slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie, zogenoemde externe agressie, door bijvoorbeeld klanten, patiënten, leerlingen en passagiers. Interne agressie, agressie door collega’s en leidinggevenden, komt minder vaak voor dan agressie door externen. Daarentegen zijn er jaarlijks nog altijd meer dan 1,2 miljoen werknemers slachtoffer door agressie van collega’s en leidinggevenden.

Doel van de training

 • Hoe te handelen op het moment dat ongewenst gedrag tegen u en uw medewerkers plaatsvind.
 • Het herkennen van soorten agressie, maar ook hoe dit werkt in het brein van de mens.
 • Voorbereiden op agressief gedrag, zodat de medewerker niet verrast is op het moment van agressie.

Leerdoelen

 • De cursist kan de verschillende gradaties van agressie herkennen en benoemen.
 • De cursist kan op een gepaste manier omgaan met deze agressie om escalatie te voorkomen.

Inhoud van de training
In deze training ontwikkel je een theoretisch en praktisch repertoire op het gebied van omgaan met agressie. Er wordt aandacht besteed aan je eigen handelen, reageren op situaties en je optreden. Diverse oefeningen worden gefilmd en worden later (klassikaal) besproken. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Achtergronden van agressie door middel van toepassen kennis brein
 • Verschillende soorten agressie herkennen en deze begrenzen
 • Persoonlijke aandachtspunten met betrekking tot agressie
 • Spanningscontrole oefeningen in samenwerking met een acteur
 • Hanteren van manipulaties, intimidaties en provocaties
 • Vaardigheidstraining met behulp van een acteur in de praktijkcontext

Praktische informatie

OpleidingOmgaan met Intimidatie & Bedreiging
ExamineringstypeProcesexamen
Studielast totaal16 uur
Context Training8
Instelling8
Zelfstudie
Duur2 dagen
Locatie Nader te bepalen


Opleidingseisen
Voor deze opleiding zijn geen specifieke opleidingseisen nodig.

Randvoorwaarden
Je bent fysiek gezond (geen blessures die deelname aan de training verhinderen) en je toont een grote mate van eigen verantwoordelijkheid, leerbereidheid en inzet. Er wordt een zogenaamde open mindset van de deelnemer verwacht.