Context Training Nederland is een trainingsbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het trainen in de context. Wat bedoelen we daarmee? Wij proberen het trainen zoveel mogelijk plaats te laten vinden in een realistische situatie. Hierbij werken wij samen met ervaren trainingsacteurs. De aangeleerde theorie wordt direct toegepast in de simulaties. Daarbij maken we gebruik van opnames en evalueren we na afloop met de cursisten de simulatie. Naast het trainen in de context besteden we aandacht aan het vergroten van de mentale weerbaarheid. In onze visie is de mentale weerbaarheid een basis voor elke professional.

Armand de Wit

Na de CIOS opleiding ben ik gaan werken als sportinstructeur voor diverse doelgroepen. Uiteindelijk heb ik zo’n 18 jaar voor justitie en politie gewerkt met als logische volgende stap om als zelfstandig trainer verder te gaan. Ik heb als doel mensen beter maken in hetgeen wat ze al doen. Met veel passie sta ik voor de groep en probeer ik die energie over te dragen aan de deelnemer.
Het verzorgen van trainingen en opleidingen is dan ook mijn favoriete bezigheid. Medewerkers zo goed mogelijk voorbereiden, beschermen en  begeleiden tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij staan immers in dienst van het bedrijfsbelang. Daarom is het erg belangrijk deze mensen zo goed mogelijk voor te bereiden en te ondersteunen door middel van diverse trainingen en opleidingen. Naast individuele weerbaarheid is de weerbaarheid in groepen van groot belang voor het succesvol functioneren van medewerkers. Als het gaat om weerbaarheid van een groep zijn de verbindingen tussen mensen essentieel. Met name in onverwachte, onvoorspelbare situaties die vragen om een flexibel antwoord. Verbindingen tussen collega's kunnen helpen om te blijven functioneren en presteren in onvoorspelbare situaties. Met Context training probeer ik bovenstaande doel te bereiken en hoop ik dan ook graag te zien in een van mijn lessen.

 

Edwin de Koster

Na een aantal jaren vol met uitdagingen bij defensie, heb ik de CIOS opleiding gevolgd en ben ik bij justitie gaan werken. Hier heb ik een bijdrage kunnen leveren aan het pedagogisch leer- & leefklimaat binnen een Justitiële Jeugd Inrichting. Binnen justitie heb ik de mogelijkheid gehad om mij te blijven ontwikkelen en heb ik naast diverse mooie trainingen mijn SPH diploma gehaald. Na 14 jaar voor justitie te hebben gewerkt, ben ik overgestapt naar een Forensische Psychiatrische Kliniek. Dit was voor mij ook het moment om deels als zelfstandig trainer verder te gaan. Ik had vooral de behoefte op mijn opgedane kennis over te dragen. Bij justitie kreeg ik de kans om als freelance trainer aan de slag te gaan. Het geven en ontwikkelen van trainingen is iets wat ik met veel passie en enthousiasme kan doen. Wij van Context Training Nederland hebben veel trainingen gevolgd en gegeven maar hebben geregeld de context gemist. Daarom richten wij onze trainingen dusdanig in dat de context wel aanwezig is. In de loop der jaren heb ik wel gezien dat de mentale weerbaarheid een belangrijk onderdeel is van je fysieke weerbaarheid. Hier zal dan ook aandacht aan worden besteed in de trainingen.
Wij hebben een innovatieve training ontwikkeld waarin er, naast aandacht voor de groep, aandacht is voor het individu. Wij denken dat iedere professional zichzelf in zijn kracht kan zetten maar daar wel inzicht in moet hebben/krijgen. Mijn motto; “Mijn veiligheid zit in het contact”, zal geregeld voorbij komen in de training. Wil je jezelf professionaliseren en ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, dan zie ik je graag terug bij een training van Context Training Nederland.

Context Training Nederland is een partnerpartij van het VFI Register. De cursisten die de driedaagse training Veilig Fysiek Ingrijpen Professional hebben gevolgd, mogen zich registreren in het VFI Register. Na het volgen van de training en de registratie in het VFI Register kun je aantonen naar je werk- of opdrachtgever dat je bekwaam bent op het gebied van Veilig Fysiek Ingrijpen. Voor verdere informatie over het VFI Register, verwijzen wij u naar de website www.vfiregister.nl.