Veilig Fysiek Ingrijpen Professional

Veilig Fysiek Ingrijpen richt zich op de juiste wijze handelen bij agressie hetgeen kan bijdragen aan de-escalatie en het veilig optreden zonder verdere gevolgen.

Omgaan met Intimidatie & Bedreiging

Deze training richt zich op het voorbereiden op agressief gedrag door collega's en leidinggevenden. Door deze voorbereiding is men niet verrast op het moment van agressie en handelt vanuit zelfvertrouwen.

Waarnemen afwijkend gedrag

De methodiek om afwijkend gedrag te waarnemen is één van de meest tot de verbeelding sprekende Pro actieve beveiligingsmethodieken. Deze training zorgt ervoor dat u deze techniek kunt hanteren in uw eigen werkgebied