Algemeen
Agressie en geweld kunnen een grote impact hebben op de veiligheid voor zowel cliënten als voor medewerkers c.q. (jeugd) professionals. Diverse opdrachtgevers vinden het van groot belang dat professionals veilig hun werk kunnen uitoefenen. Agressie kan in verschillende gradaties voorkomen. Het is aan de professional om de vorm van agressie te herkennen om zo een gepaste interventie te kunnen plegen. De-escalerend optreden is hierbij van groot belang, hier wordt in de training van Context Training Nederland veel aandacht aan besteed. Om de professionals hun werk zo goed mogelijk uit te laten voeren, dienen deze getraind en bekwaam te zijn.

Om het gedrag van jezelf en dat van de ander te herkennen en daarop in te kunnen spelen, wordt er in de trainingen aandacht besteed aan de werking van het brein. Welke interventie is er nodig om invloed uit te oefenen op het ongewenst gedrag.

Doel van de training

 • Het herkennen van de vorm van de agressie en hier de juiste interventie te kunnen plegen.
 • Bij ongewenst gedrag de controle over de situatie nemen door middel van de juiste benaderingstechnieken.
 • De controle over de situatie behouden door middel van een weerbaarheidsprincipe.

Leerdoelen

 • Het handelingsvermogen van de cursisten in spanningsvolle en stressvolle situaties te vergroten.
 • De cursist kan de verschillende gradaties van agressie herkennen en benoemen.
 • De cursist is startbekwaam met het inzetten van weerbaarheidsprincipes op het gebied van Veilig Fysiek Ingrijpen.

Inhoud van de training
In deze training ontwikkel je een theoretisch en praktisch repertoire op het gebied van omgaan met agressie en Veilig Fysiek Ingrijpen dat je kunt gebruiken in de dagelijkse werkzaamheden. Er wordt aandacht besteed aan je eigen handelen, reageren op situaties en je optreden. Diverse oefeningen worden gefilmd en worden later (klassikaal) besproken. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Achtergronden van agressie door middel van toepassen kennis brein
 • Verschillende soorten agressie herkennen en deze begrenzen
 • Persoonlijke aandachtspunten met betrekking tot agressie
 • Spanningscontrole oefeningen in samenwerking met een acteur
 • Hanteren van manipulaties, intimidaties en provocaties
 • Vaardigheidstraining met behulp van een acteur in de praktijkcontext

Praktische informatie

OpleidingVeilig Fysiek Ingrijpen Professional
ExamineringstypeProcesexamen
Studielast totaal22 uur
Context Training15
Instelling7
Zelfstudie
Duur3 dagen
Locatie Nader te bepalen


Opleidingseisen
Voor deze opleiding zijn geen specifieke opleidingseisen nodig.

Randvoorwaarden
Je bent fysiek gezond (geen blessures die deelname aan de training verhinderen) en je toont een grote mate van eigen verantwoordelijkheid, leerbereidheid en inzet. Er wordt een zogenaamde open mindset van de deelnemer verwacht.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
De training Veilig Fysiek Ingrijpen Professional is geaccrediteerd door SKJ en draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Na het succesvol afronden van deze training krijg je in totaal 22 PE-punten.

Veilig Fysiek Ingrijpen Register
Het Veilig Fysiek Ingrijpen Register is hét kwaliteitsregister voor Veilig Fysiek Ingrijpen. Na het succesvol afronden van de training VFI professional kun je je registreren in het VFI Register Professional. Het VFI-Keurmerk is voor opdrachtgevers de aanduiding dat ze op je deskundigheid en vakbekwaamheid met betrekking tot Veilig Fysiek Ingrijpen kunnen vertrouwen. Meer informatie is te vinden op de website www.vfiregister.nl.

Inschrijving Voorjaarsopleiding

Opleidingsdata29 februari 2024

04 maart 2024

11 maart 2024
LocatieRegio ‘s-Hertogenbosch
SKJ registratie22 punten
V&VN22 punten
Inschrijven voor24 november 2022
Investering€ 899,00
Maximaal aantal deelnemers18

Om u aan te melden voor de najaarsopleiding dient u onderstaand formulier in te vullen. Gezien de geringe capaciteit is de volgorde van inschrijving leidend voor deelname.