Herregistratie Veilig Fysiek Ingrijpen Professional

Om bij het VFI Register als VFI Professional geregistreerd te blijven dient verplicht te worden deelgenomen aan het herregistratieprogramma.